Myynnin raportointi Odoossa – 5 hyödyllistä raporttia tukkukaupoille

Tässä blogissa tarkastelemme Odoon myyntiraportointia, eli pureudumme CRM- ja Myynti-moduulien raportointiin ja esittelemme 5 erilaista raporttia, jotka ovat hyödyllisiä erityisesti tukkukaupan yrityksille.

Ennen kuin sukellamme syvemmälle aiheeseen, muutama sana Odoon raportointiominaisuuksista yleisesti. Odoon taustalla toimii yksi tietokanta, joten Odoossa lähes kaiken saa raporteille. Jokainen käyttäjä voi halutessaan luoda itselleen räätälöityjä raportteja, eli saman moduulin sisällä voit luoda hyvinkin erilaisia raportteja ja näkymiä. 

Odoon Työpöytä eli Dashboard -moduulin avulla voit tallentaa luomasi raportit automaattisesti päivittyvälle omalle työpöydällesi, jolloin voit seurata viikko- tai kuukausitasolla määrittelemiäisi lukuja ilman ylimääräistä työtä.

Jos et vielä hahmottanut miten Työpöytä-moduuli toimii, ei hätää – käymme seuraavilla demovideoilla läpi erilaisten raporttien luomisen ja lopuksi tarkastelee miltä valmis työpöytä näyttää ja miten se toimii käytännössä!

Raportti 1 – CRM yleisnäkymä ja uudet myyntimahdollisuudet kanavittain

Lämmittelynä aiheeseen, ensimmäisessä demovideossa käymme lyhyesti läpi CRM-moduulin myyntiputken yleisnäkymää sekä perustoimintoja ja luomme raportin uusista myyntimahdollisuuksista kanavakohtaisesti.

Odoo CRM:n yleisnäkymä on hyvä lähtökohta myynnin tilanteen analysointiin. Visuaalisessa kanban-näkymässä näet missä vaiheessa liidit kulkevat, liidien prioriteetin, vastuumyyjän, odotettavissa olevan tuoton sekä onko liidillä aikataulutettuja tehtäviä.

Eri näkymien reaaliaikaisen analysoinnin lisäksi Odoossa voit helposti luoda itsellesi valmiita raportteja Odoo Dashboardille eli omalle työpöydälle, jolloin sinun ei tarvitse käyttää toistuvasti aikaa raporttien hakemiseen ja näkymien muokkaamiseen.

Ensimmäinen raportti, jonka loimme työpöydälle tarkastelee myynnin alkuvaihetta ja eri kanavien toimivuutta. Raportissa nähdään viikkotasolla kuinka monta liidiä on tullut eri kanavista. Valmis raportti näyttää tältä:

Raportti 1 – Uudet myyntimahdollisuudet per vko

Raportti 2 – Uusien tarjousten määrä myyjittäin

Seuraavassa demovideossa hyppäämme tarkastelemaan myynnin raportteja Odoon Myynti-moduulin puolelle, jossa pääsemme analysoimaan tarjouskannan tilannetta.

Toisena raporttina loimme tarjousvaiheen raportin, jossa tarkastellaan kuinka paljon tarjouksia kukakin myyjä on lähettänyt. Tarjouskannan raportissa valitsimme toiselle akselille myyjän ja toiselle akselille tarjouksen luontikuukauden ja määrittelimme, että luvut, joita raportissa halutaan tarkastella ovat tarjousten veroton arvo sekä myyntikate. Valmis raportti näyttää tältä:

Raportti 2 – Tarjousvaiheen analyysi

Raportit 3 ja 4 – Vahvistetut myyntitilaukset kanavittain ja myynnin analysointi tuotekategorioittain

Seuraavalla videolla siirrymme tarjouskannan analysoinnista tarkastelemaan vahvistettuja myyntitilauksia.

Edellisellä videolla loimme kaksi raporttia, joissa tarkastelemme vahvistettuja myyntitilauksia. Saadaksemme raporteille pelkästään vahvistetut tilaukset, valitsimme ensin suodattimeksi myyntitilaukset.

Ensimmäisellä myyntitilausten raportilla halusimme tarkastella eri kanavien toimintaa, joten vaaka-akselille valittiin myyntitiimit, jotka tässä tapauksessa ovat suoramyynti, B2B- ja B2C-verkkokauppa. Pystyakselille valittiin puolestaan kuukaudet. Raportista voimme siis tarkastella myynnin kehittymistä kuukausitasolla eri myyntikanavissa. Valmis raportti näyttää tältä:

Raportti 3 – Myyntianalyysi kanavittain

Toisella myyntitilausten raportilla otimme tarkasteluun eri tuotekategorioiden myynnin kehittymisen. Raportilta nähdään siis helposti miten eri tuotteiden myynti kehittyy ja mitkä ovat eri tuotekategorioiden myyntikatteet. Valmis raportti näyttää tältä:

Raportti 4 – Myyntianalyysi tuotekategorioittain

Raportti 5 – Laskutettavat tilaukset ja raportoinnin työpöydät

Viimeisellä videolla luomme raportin tilauksista, jotka tulee laskuttaa ja käymme läpi miltä näyttää valmis raportoinnin työpöytä.

Viimeisenä raporttina loimme raportin laskutettavista tilauksista, joka on myyntitilausten ohella tärkeä seurattava raportti, jotta varmistutaan siitä, että kaikki tilaukset tulee laskutettua ajallaan.

Laskutettavia tilauksia tarkastelemme Myynti-moduulin laskutettavaa valikon listanäkymässä. Raportilta näemme helposti, mitkä tilaukset ovat laskuttamatta ja kuka on siinä vastuumyyjänä. Valmis raportti näyttää tältä:

Raportti 5 – Laskutettavat tilaukset

Nyt olemme luoneet kaikki viisi myynnin raporttia, jotka tallennettiin myynnin työpöydälle. Kaikki luodut raportit löytyvät siis jatkossa Työpöytä-moduulin puolelta, johon ne päivittyvät jatkuvasti.

Työpöytä-moduulissa on mahdollista tarkastella luotuja raportteja myös pintaa syvemmältä, eli esimerkiksi Myyntitilaukset tuotekategorioittain -raportin kautta voidaan tarkastella myös yksittäisten tuotteiden tai tuotevariaatioiden myynnin tilannetta.

Valmis raportoinnin työpöytä näyttää tältä:

Raportoinnin työpöytä

Avoin.ERP Ready tukkukaupan tarpeisiin

Hallitse myyntiä, varastoa ja materiaalivirtoja käyttäjäystävällisellä järjestelmällä, josta on reaaliaikainen yhteys taloushallintoon.